Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Změny ve složení aktuálního zaplevelení ovocných sadů v průběhu vegetace
Autor: Ing. Šárka Kotrbová
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Změny ve složení aktuálního zaplevelení ovocných sadů v průběhu vegetace
Abstrakt:Diplomová práce se zaměřuje na plevelné druhy rostlin vyskytující se v ovocných sadech. Je zde uvedeno rozdělení plevelů z různých hledisek, popsáno rozmnožování a rozšiřování plevelných druhů a pozornost je věnována také hospodářskému významu a možnostem regulace plevelů. Cílem práce je vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraném ovocném sadu v roce 2011. Zvolený ovocný sad patří Ovocnářskému družstvu v Brně -- Starém Lískovci. Pozorování byla prováděna ve výsadbě jabloní vždy na třech stanovištích, a to v příkmenném pásu, meziřadí a na souvrati. Vyhodnocení zaplevelení pak bylo prováděno pomocí fytocenologických snímků v termínech jaro, léto a podzim. Výsledky pozorování byly zpracovány analýzou DCA a RDA. V sadu bylo celkově nalezeno 46 plevelných druhů. Nejčastěji se vyskytujícími druhy v příkmenném pásu byly: Stellaria media, Capsella bursa-pastoris, Myosotis arvensis, Elytrigia repens, Geranium pusillum, Chenopodium album a Senecio vulgaris. V meziřadí se nejčastěji vyskytovaly druhy: Lolium perenne, Poa pratensis, Trifolium repens, Plantago major, Taraxacum officinale, Dactylis glomerata a Achillea millefolium. Na souvrati byly nejčastěji nalezeny tyto druhy: Polygonum aviculare, Lolium perenne, Poa pratensis, Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Elytrigia repens. Podrobněji jsou rozebrány druhy, které mohou být výrazně škodlivé, a jsou navrženy možnosti jejich regulace.
Kľúčové slová:ovocný sad, fytocenologický snímek, plevel, jabloň

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..