Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

Contacts
     
     
     
Publications
     
     
Supervised theses     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Changes in a current composition of weeds of orchards during the vegetation
Written by (author):
Ing. Šárka Kotrbová
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor:
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Změny ve složení aktuálního zaplevelení ovocných sadů v průběhu vegetace
Summary:Diplomová práce se zaměřuje na plevelné druhy rostlin vyskytující se v ovocných sadech. Je zde uvedeno rozdělení plevelů z různých hledisek, popsáno rozmnožování a rozšiřování plevelných druhů a pozornost je věnována také hospodářskému významu a možnostem regulace plevelů. Cílem práce je vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraném ovocném sadu v roce 2011. Zvolený ovocný sad patří Ovocnářskému družstvu v Brně -- Starém Lískovci. Pozorování byla prováděna ve výsadbě jabloní vždy na třech stanovištích, a to v příkmenném pásu, meziřadí a na souvrati. Vyhodnocení zaplevelení pak bylo prováděno pomocí fytocenologických snímků v termínech jaro, léto a podzim. Výsledky pozorování byly zpracovány analýzou DCA a RDA. V sadu bylo celkově nalezeno 46 plevelných druhů. Nejčastěji se vyskytujícími druhy v příkmenném pásu byly: Stellaria media, Capsella bursa-pastoris, Myosotis arvensis, Elytrigia repens, Geranium pusillum, Chenopodium album a Senecio vulgaris. V meziřadí se nejčastěji vyskytovaly druhy: Lolium perenne, Poa pratensis, Trifolium repens, Plantago major, Taraxacum officinale, Dactylis glomerata a Achillea millefolium. Na souvrati byly nejčastěji nalezeny tyto druhy: Polygonum aviculare, Lolium perenne, Poa pratensis, Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Elytrigia repens. Podrobněji jsou rozebrány druhy, které mohou být výrazně škodlivé, a jsou navrženy možnosti jejich regulace.
Key words:
ovocný sad, fytocenologický snímek, plevel, jabloň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..