Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Technologie zpracování půdy a jejich vliv na zaplevelení obilnin
Autor: Ing. Václav Zemánek
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Technologie zpracování půdy a jejich vliv na zaplevelení obilnin
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na technologie zpracování půdy a jejich vlivy na zaplevelení ječmene jarního. Pokusné pozemky se nachází v katastrálním území obce Žabčice (MENDELU). Sledovány byly 3 rozdílné technologie zpracování půdy. Zjištěné výsledky byly zpracovány analýzou CCA (Canonical Correspondence Analysis). U tradičního zpracování půdy bylo zjištěno nejmenší zaplevelení, vyskytovaly se druhy jako jsou Fallopia convolvulus, Cirsium arvense. Největší plevelné spektrum se vyskytovalo na variantě s minimalizačním zpracováním půdy s druhy -- Amaranthus sp., Sinapis arvensis, Chenopodium ficifolium, Chenopodium album. U přímého setí se vyskytovaly převážně druhy Convolvulus arvensis, Plantago major, Taraxacum officinale. Výsledky mohly být ovlivněny i ročníkem, který nebyl standartním, oproti předcházejícím rokům.
Kľúčové slová:ječmen jarní, zpracování půdy, plevel

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..