Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

Contacts
     
Lesson
     
     
     
Placements     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Technology of soil tillage and its effect on weed growing in corn fields.
Written by (author):
Ing. Václav Zemánek
Department:
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor:
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Technologie zpracování půdy a jejich vliv na zaplevelení obilnin
Summary:
Bakalářská práce je zaměřena na technologie zpracování půdy a jejich vlivy na zaplevelení ječmene jarního. Pokusné pozemky se nachází v katastrálním území obce Žabčice (MENDELU). Sledovány byly 3 rozdílné technologie zpracování půdy. Zjištěné výsledky byly zpracovány analýzou CCA (Canonical Correspondence Analysis). U tradičního zpracování půdy bylo zjištěno nejmenší zaplevelení, vyskytovaly se druhy jako jsou Fallopia convolvulus, Cirsium arvense. Největší plevelné spektrum se vyskytovalo na variantě s minimalizačním zpracováním půdy s druhy -- Amaranthus sp., Sinapis arvensis, Chenopodium ficifolium, Chenopodium album. U přímého setí se vyskytovaly převážně druhy Convolvulus arvensis, Plantago major, Taraxacum officinale. Výsledky mohly být ovlivněny i ročníkem, který nebyl standartním, oproti předcházejícím rokům.
Key words:
ječmen jarní, zpracování půdy, plevel

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..