Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

     Lesson     Projects     Publications
     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Evaluation of weed infestation of field crops in working conditions
Written by (author):
Ing. Vladimír Daňhel
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:
Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení zaplevelení vybraných polních plodin v provozních podmínkách
Summary:
Cílem této bakalářské práce bylo vyhodnotit zaplevelení vybraných plodin, porovnat zaplevelení jednotlivých plodin mezi sebou a zhodnotit použité regulační zásahy, popřípadě navrhnout jiná řešení regulace. Hodnocení probíhalo v ozimé řepce olejné, pšenici ozimé a ječmenu jarním. V řepce byly zjištěny violka rolní, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, řebříček obecný, ptačinec prostřední, pcháč oset, heřmánkovec nevonný, penízek rolní, šťovík tupolistý, pšenice ozimá, kakost maličký, hluchavka nachová, pryšec chvojka, pýr plazivý a kokoška pastuší tobolka. V pšenici ozimé se vyskytovaly violka rolní, rozrazil břečťanolistý, svízel přítula, rozrazil perský, ptačinec prostřední, heřmánek pravý, rdesno ptačí, šťovík tupolistý, řepka olejná, kakost maličký, hluchavka nachová a chundelka metlice. V ječmenu jarním se nacházely violka rolní, řepka olejná, šťovík tupolistý, hluchavka nachová, opletka obecná, merlík bílý, ptačinec prostřední, svízel přítula, rozrazil perský, pěťour maloúborný, penízek rolní a konopice polní. Na závěr bylo navrženo použití metod pro regulaci plevelů.
Key words:ječmen jarní, ozimá řepka olejná, pšenice ozimá, plevel, herbicid

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..