Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

     
     
     
     
Stáže     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení na pozemcích vybraného zemědělského podniku
Autor: Ing. Světlana Chovancová, Ph.D.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení na pozemcích vybraného zemědělského podniku
Abstrakt:Cílem práce bylo vyhodnotit aktuální zaplevelení ve vybraných plodinách. Vyhodnocení bylo provedeno početní metodou v těchto polních plodinách: ozimá pšenice, kukuřice setá a ozimá řepka. Zpracování výsledků bylo provedeno metodou RDA. Z ní je patrné, že v ozimé pšenici se častěji vyskytovaly plevelné druhy Galium aparine, Consolida orientalis a Cardaria draba. V kukuřici seté to byly Galium aparine a Echinochloa crus-gali. V ozimé řepce se více vyskytovaly Papaver rhoeas, Thlaspi arvense a Alopecurus myosuroides. Při hodnocení škodlivosti plevelů na základě plodinových ekvivalentů se jako nejškodlivější jevily druhy Cirsium arvense, Elytrigia repens, Echinochloa crus-gali, Papaver rhoeas, Cardaria draba, Carduus acanthoides a výdrol Triticum aestivum. V pozorovaném roce 2008 byly na pozemcích častěji zastoupeny Viola arvensis, Papaver rhoeas a Consolida orientalis. V roce 20010 se nejčastěji vyskytovaly druhy Galium aparine, Elytrigia repens a Achillea millefolium. Alopecurus myosuroides, Papaver rhoeas a Capsella bursa-pastoris se častěji objevovaly v roce 2011.
Klíčová slova:
plevele, škodlivost plevelů, polní plodiny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..