Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of current weed infestation on lands in the selected farm
Written by (author): Ing. Světlana Chovancová, Ph.D.
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení na pozemcích vybraného zemědělského podniku
Summary:Cílem práce bylo vyhodnotit aktuální zaplevelení ve vybraných plodinách. Vyhodnocení bylo provedeno početní metodou v těchto polních plodinách: ozimá pšenice, kukuřice setá a ozimá řepka. Zpracování výsledků bylo provedeno metodou RDA. Z ní je patrné, že v ozimé pšenici se častěji vyskytovaly plevelné druhy Galium aparine, Consolida orientalis a Cardaria draba. V kukuřici seté to byly Galium aparine a Echinochloa crus-gali. V ozimé řepce se více vyskytovaly Papaver rhoeas, Thlaspi arvense a Alopecurus myosuroides. Při hodnocení škodlivosti plevelů na základě plodinových ekvivalentů se jako nejškodlivější jevily druhy Cirsium arvense, Elytrigia repens, Echinochloa crus-gali, Papaver rhoeas, Cardaria draba, Carduus acanthoides a výdrol Triticum aestivum. V pozorovaném roce 2008 byly na pozemcích častěji zastoupeny Viola arvensis, Papaver rhoeas a Consolida orientalis. V roce 20010 se nejčastěji vyskytovaly druhy Galium aparine, Elytrigia repens a Achillea millefolium. Alopecurus myosuroides, Papaver rhoeas a Capsella bursa-pastoris se častěji objevovaly v roce 2011.
Key words:plevele, škodlivost plevelů, polní plodiny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..