Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Druhové spektrum plevelů vybraných plodin v provozních podmínkách
Autor: Ing. Soňa Švecová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Druhové spektrum plevelů vybraných plodin v provozních podmínkách
Abstrakt:Cílem práce bylo stanovit aktuální zaplevelení polních plodin v zemědělském podniku TAURUS, družstvo Protivanov, který své pozemky obhospodařuje ve východní části Drahanské vrchoviny. Sledovanými plodinami byl ječmen jarní, pšenice ozimá, řepka ozimá, žito ozimé, kukuřice setá. Vyhodnocení zaplevelení na vybraných pozemcích bylo provedeno pomocí početní metody. Nejčastěji se vyskytující druhy plevelů v ozimé pšenici byly Viola arvensis, Elytrigia repens, Anthemis arvensis, Sonchus arvensis a Sinapis arvensis. Nejvíce zastoupeným druhem v ječmeni jarním byl Elytrigia repens, Matricaria discoidea. Nejvyššího zaplevelení u řepky ozimé dosáhla Viola arvensis, dalšími druhy byly Centaurea cyanus, Matricaria discoidea, Triplurospermum inodorum, Anagallis arvensis, Polygonum aviculare. Druhová pestrost žita ozimého byla zastoupena plevely Viola arvensis, Tripleurospermum inodorum, Matricaria discoidea, Centaurea cyanus a Apera spica-venti. U kukuřice byla druhová pestrost nizká, významným plevelem byl Elytrigia repens, Cirsium arvense, Stellaria media.
Klíčová slova:plodiny, herbicidy, plevele

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..