Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraném ovocném sadu
Autor: Ing. Lenka Stratilová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraném ovocném sadu
Abstrakt:Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit druhové složení plevelů ve vybraném ovocném sadu a vyhodnotit rozdíly v zaplevelení odlišných stanovišť. Pozorování bylo provedeno v ovocném sadu v Jarohněvicích v okrese Kroměříž. Pro hodnocení byla zvolena tři odlišná stanoviště, a to meziřadí, příkmenný pás a souvrať. Na každém stanovišti bylo pořízeno 8 fytocenologických snímků ve třech obdobích -- na jaře, v létě a na podzim roku 2011. Výsledky sledování byly statisticky zpracovány analýzou DCA a CCA. Nejvyšší pokryvnosti v meziřadí dosáhly: Taraxacum officinale , Poa annua, Lolium perenne, Plantago lanceolata, Geranium robertianum, Calamagrostis epigejos. V příkmenném pásu měly nejvyšší pokryvnost: Taraxacum officinale , Urtica dioica, Echinochloa crus-galli, Setaria pumila, Equisetum arvense. Plevele s nejvyšší pokryvností na stanovišti souvrať byly: Polygonum aviculare, Malva neglecta, Poa annua, Lolium perenne. Celkově bylo v ovocném sadu nalezeno 63 druhů rostlin.
Klíčová slova:ovocný sad, plevele, jabloně

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..