Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Polní plevele a jejich výskyt ve vybraných plodinách
Autor: Ing. Jiří Schiller
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Polní plevele a jejich výskyt ve vybraných plodinách
Abstrakt:Počítání výskytu plevelů jsem provedl před aplikací herbicidních přípravků. Práci jsem prováděl u společnosti Cezava a.s. Blučina, která vznikla dne 1.8.1995. Hlavním předmětem podnikání společnosti je rostlinná výroba polní provozovaná na 1 000 ha orné půdy. V plodině řepce olejce (Brassica napus subsp. napus) se vyskytovaly tyto plevele: Polygonum aviculare, Thlaspi arvense, Descurainia sophia. V plodině pšenice seté (Triticum aestivum) se vyskytovaly tyto plevele: Veronica hederifolia, V. persica, Consolida orientalis. V plodině kukuřice seté (Zea mays) se vyskytovaly tyto plevele: Chenopodium album, Veronica persica, Atriplex sagittata. V plodině slunečnice roční (Heliantus annus) se vyskytovaly tyto plevele: Cirsium arvense, Chenopodium album, Convolvulus arvensis. V plodině jarního ječmene setého (Hordeum vulgare) se vyskytovaly tyto plevele: Cirsium arvense.
Klíčová slova:plevele, ozimá řepka, ozimá pšenice, kukuřice, slunečnice, jarní ječmen

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..