Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Field weeds and their occurrence in the chosen crops
Written by (author): Ing. Jiří Schiller
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Polní plevele a jejich výskyt ve vybraných plodinách
Summary:Počítání výskytu plevelů jsem provedl před aplikací herbicidních přípravků. Práci jsem prováděl u společnosti Cezava a.s. Blučina, která vznikla dne 1.8.1995. Hlavním předmětem podnikání společnosti je rostlinná výroba polní provozovaná na 1 000 ha orné půdy. V plodině řepce olejce (Brassica napus subsp. napus) se vyskytovaly tyto plevele: Polygonum aviculare, Thlaspi arvense, Descurainia sophia. V plodině pšenice seté (Triticum aestivum) se vyskytovaly tyto plevele: Veronica hederifolia, V. persica, Consolida orientalis. V plodině kukuřice seté (Zea mays) se vyskytovaly tyto plevele: Chenopodium album, Veronica persica, Atriplex sagittata. V plodině slunečnice roční (Heliantus annus) se vyskytovaly tyto plevele: Cirsium arvense, Chenopodium album, Convolvulus arvensis. V plodině jarního ječmene setého (Hordeum vulgare) se vyskytovaly tyto plevele: Cirsium arvense.
Key words:plevele, ozimá řepka, ozimá pšenice, kukuřice, slunečnice, jarní ječmen

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..