Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv střídání plodin na aktuální zaplevelení obilnin
Autor: Ing. Tereza Machálková
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv střídání plodin na aktuální zaplevelení obilnin
Abstrakt:Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit druhovou diverzitu plevelů a jejich druhové zastoupení ve třech variantách osevních postupů s rozdílným podílem obilnin. Sledování proběhlo v letech 2010 a 2011 na polním pokusu, který byl založený na pozemcích polní pokusné stanice v Ivanovicích na Hané v roce 1989. Zjištěné výsledky byly statisticky zpracovány mnohorozměrnou analýzou ekologických dat (DCA, RDA).Ve sledovaných osevních postupech bylo celkem nalezeno 22 plevelných druhů z toho 18 druhů v roce 2010 a 19 druhů v roce 2011. Pomocí redundanční analýzy (RDA) bylo zjištěno, že na variantu 1. osevního postupu jsou více vázány tyto druhy plevelů: Capsella bursa-pastoris, Fallopia convolvulus, Geranium pusillum, Lamium amplexicaule a Medicago sativa. Na variantu 2. osevního postupu jsou více vázány Fumaria officinalis, Chenopodium album, Euphorbia helioscopia a na variantu 3. osevního postupu jsou více vázány: Galium aparine, Tripleurospermum inodorum a Viola arvensis.
Klíčová slova:plevel, osevní postup, plodina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..