Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

Contacts
     
               
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Effect of crop rotation to the current crop of weed.
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vliv střídání plodin na aktuální zaplevelení obilnin
Summary:
Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit druhovou diverzitu plevelů a jejich druhové zastoupení ve třech variantách osevních postupů s rozdílným podílem obilnin. Sledování proběhlo v letech 2010 a 2011 na polním pokusu, který byl založený na pozemcích polní pokusné stanice v Ivanovicích na Hané v roce 1989. Zjištěné výsledky byly statisticky zpracovány mnohorozměrnou analýzou ekologických dat (DCA, RDA).Ve sledovaných osevních postupech bylo celkem nalezeno 22 plevelných druhů z toho 18 druhů v roce 2010 a 19 druhů v roce 2011. Pomocí redundanční analýzy (RDA) bylo zjištěno, že na variantu 1. osevního postupu jsou více vázány tyto druhy plevelů: Capsella bursa-pastoris, Fallopia convolvulus, Geranium pusillum, Lamium amplexicaule a Medicago sativa. Na variantu 2. osevního postupu jsou více vázány Fumaria officinalis, Chenopodium album, Euphorbia helioscopia a na variantu 3. osevního postupu jsou více vázány: Galium aparine, Tripleurospermum inodorum a Viola arvensis.
Key words:plevel, osevní postup, plodina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..