Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Druhové spektrum plevelů v jarních olejninách
Autor: Ing. Kateřina Doležalová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Druhové spektrum plevelů v jarních olejninách
Abstrakt:Cílem této práce bylo posoudit aktuální zaplevelení plodin v porostu máku setého v provozních podmínkách Zemědělského družstva Olbramkostel a společnosti PODYJÍ, a.s., v Horním Břečkově. Intenzita zaplevelení byla zkoumána s použitím metody počítání na ploše 1 m2 v 15 (Olbramkostel -- 27,74 ha) a 50 (Horní Břečkov -- 100,96 ha) opakováních. Hodnocení v máku setém bylo provedeno v dubnu, červnu a srpnu. Mák setý byl zaplevelen na obou lokalitách těmito plevely: heřmánkovec nevonný, opletka obecná, pýr plazivý, truskavec ptačí, violka rolní. Na pozemku v Horním Břečkově bylo zaznamenáno zaplevelení hořčicí setou, mákem vlčím, pcháčem osetem, zemědýmem lékařským. V Olbramkostele byl pozorován výskyt těchto plevelů: oves hluchý, penízek rolní, rdesno blešník, řepka olejka, úhorník mnohodílný. Výsledky vyhodnocení zaplevelení byly zpracovány analýzou DCA. Kanonickou korespondenční analýzou (CCA) bylo zjištěno, že na porost máku v Horním Břečkově jsou vázány tyto plevele: zemědým lékařský, pýr plazivý, merlík bílý, hořčice rolní, opletka obecná. Na porost máku v Olbramkostele jsou vázány tyto plevele: rozrazil břečťanolistý, violka rolní, úhorník mnohodílný, heřmánkovec nevonný, rdesno blešník, řepka olejka.
Klíčová slova:mák setý, plevele, řepka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..