Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

     
Lesson
     
Projects
     
Publications     
     Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Spectrum of weed species in spring oilseeds
Written by (author):
Ing. Kateřina Doležalová
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor:
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Druhové spektrum plevelů v jarních olejninách
Summary:
Cílem této práce bylo posoudit aktuální zaplevelení plodin v porostu máku setého v provozních podmínkách Zemědělského družstva Olbramkostel a společnosti PODYJÍ, a.s., v Horním Břečkově. Intenzita zaplevelení byla zkoumána s použitím metody počítání na ploše 1 m2 v 15 (Olbramkostel -- 27,74 ha) a 50 (Horní Břečkov -- 100,96 ha) opakováních. Hodnocení v máku setém bylo provedeno v dubnu, červnu a srpnu. Mák setý byl zaplevelen na obou lokalitách těmito plevely: heřmánkovec nevonný, opletka obecná, pýr plazivý, truskavec ptačí, violka rolní. Na pozemku v Horním Břečkově bylo zaznamenáno zaplevelení hořčicí setou, mákem vlčím, pcháčem osetem, zemědýmem lékařským. V Olbramkostele byl pozorován výskyt těchto plevelů: oves hluchý, penízek rolní, rdesno blešník, řepka olejka, úhorník mnohodílný. Výsledky vyhodnocení zaplevelení byly zpracovány analýzou DCA. Kanonickou korespondenční analýzou (CCA) bylo zjištěno, že na porost máku v Horním Břečkově jsou vázány tyto plevele: zemědým lékařský, pýr plazivý, merlík bílý, hořčice rolní, opletka obecná. Na porost máku v Olbramkostele jsou vázány tyto plevele: rozrazil břečťanolistý, violka rolní, úhorník mnohodílný, heřmánkovec nevonný, rdesno blešník, řepka olejka.
Key words:
mák setý, plevele, řepka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..