Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení vybraných plodin v provozních podmínkách
Autor: Ing. Jakub Doležal
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení vybraných plodin v provozních podmínkách
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo vyhodnocení zaplevelení a stanovení rozdílů v zaplevelení řepky ozimé a pšenice ozimé v průběhu tří let pozorování v provozních podmínkách vybraného zemědělského podniku, seznámení se s podmínkami a zhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků na regulaci zaplevelení. Řepka ozimá byla zaplevelována těmito druhy: Viola arvensis, Tripleurospermum inodorum, Thlaspi arvense, Capsella bursa -- pastoris, Lamium purpureum, Lamium amplexicaule, Cirsium arvense, Geranium dissectum, Galium aparine, Lycopsis arvensis, Hordeum vulgare, Polygonum aviculare, Rumex obtusifolius, Sonchus arvensis, Elytrigia repens, Descurainia sophia, Stellaria media. Pšenici ozimou zaplevelovaly: Brassica napus, Taraxacum officinale, Tripleurospermum inodorum, Echinochloa crus -- galli, Stellaria media, Cirsium arvense, Capsella bursa -- pastoris, Galium aparine, Thlaspi arvense, Cirsium arvense, Fallopia convolvulus, Viola arvensis. Výsledky vyhodnocení zaplevelení byly zpracovány analýzou DCA. Kanonickou korespondenční analýzou (CCA) bylo zjištěno, že na porost řepky ozimé jsou nejvíce vázány např. tyto plevele: Thlaspi arvense, Viola arvensis, Lamium purpureum, Sonchus arvensis aj. Na porost pšenice ozimé jsou vázány např. Galium aparine, Taraxacum officinale, Echinochloa crus -- galli aj. Na ročník 2009 jsou vázány např. Viola arvensis a Stellaria media, na ročník 2010 např. Galium aparine a Cirsium arvense, na ročník 2011 např. Capsella bursa -- pastoris a Lamium amplexicaule. Naopak ani jedním ročníkem nebyl ovlivněn výskyt Thlaspi arvense a Tripleurospermum inodorum.
Klíčová slova:plevele, pšenice ozimá, řepka ozimá

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..