Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation the actual state of selected crop weed infestation under operating conditions
Written by (author): Ing. Jakub Doležal
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení vybraných plodin v provozních podmínkách
Summary:Cílem této diplomové práce bylo vyhodnocení zaplevelení a stanovení rozdílů v zaplevelení řepky ozimé a pšenice ozimé v průběhu tří let pozorování v provozních podmínkách vybraného zemědělského podniku, seznámení se s podmínkami a zhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků na regulaci zaplevelení. Řepka ozimá byla zaplevelována těmito druhy: Viola arvensis, Tripleurospermum inodorum, Thlaspi arvense, Capsella bursa -- pastoris, Lamium purpureum, Lamium amplexicaule, Cirsium arvense, Geranium dissectum, Galium aparine, Lycopsis arvensis, Hordeum vulgare, Polygonum aviculare, Rumex obtusifolius, Sonchus arvensis, Elytrigia repens, Descurainia sophia, Stellaria media. Pšenici ozimou zaplevelovaly: Brassica napus, Taraxacum officinale, Tripleurospermum inodorum, Echinochloa crus -- galli, Stellaria media, Cirsium arvense, Capsella bursa -- pastoris, Galium aparine, Thlaspi arvense, Cirsium arvense, Fallopia convolvulus, Viola arvensis. Výsledky vyhodnocení zaplevelení byly zpracovány analýzou DCA. Kanonickou korespondenční analýzou (CCA) bylo zjištěno, že na porost řepky ozimé jsou nejvíce vázány např. tyto plevele: Thlaspi arvense, Viola arvensis, Lamium purpureum, Sonchus arvensis aj. Na porost pšenice ozimé jsou vázány např. Galium aparine, Taraxacum officinale, Echinochloa crus -- galli aj. Na ročník 2009 jsou vázány např. Viola arvensis a Stellaria media, na ročník 2010 např. Galium aparine a Cirsium arvense, na ročník 2011 např. Capsella bursa -- pastoris a Lamium amplexicaule. Naopak ani jedním ročníkem nebyl ovlivněn výskyt Thlaspi arvense a Tripleurospermum inodorum.
Key words:plevele, pšenice ozimá, řepka ozimá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..