Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of current weed control in orchard
Written by (author): Ing. Radka Musilová
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení v ovocném sadu
Summary:Tématem této práce je "Vyhodnocení aktuálního zaplevelení v ovocném sadu". Jejím cílem je vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraném ovocném sadu. Dále je to vyhodnocení rozdílů v druhovém složení a intenzitě pokryvnosti plevelů na odlišných stanovištích v rámci ovocného sadu a vytipování druhů, které mohou velmi škodit ovocným stromům. Práce se také dotýká ochrany proti plevelům, které se v ovocných sadech nejčastěji vyskytují. Právě její pochopení a důkladné prostudování vede ke snížení výskytu těchto plevelů a zvětšení výnosu v ovocných sadech. Povětrnostní a teplotní podmínky mají samozřejmě také vliv na výskyt těchto plevelů, proto i těmto podmínkám je v diplomové práci věnována pozornost. Na základě této práce proběhlo sledování sadu a konzultace s majitelkou ovocného sadu v Jihomoravském kraji, obec Lažánky.
Key words:Ovocný sad, celková pokryvnost, plevele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..