Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson
     
     Publications
     
Placements
     
Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Possibilities of application and importance of "fair trade" programme in the Czech Republic
Written by (author): Ing. Vendula Špačková, DiS.
Department:
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Možnosti uplatnění a význam programu „fair trade“ v ČR
Summary:
Bakalářská práce se zabývá programem "Fair trade" v ČR. V teoretické části bakalářské práce je popsán pojem "Fair trade", vývoj, principy a cíle "Fair trade" obchodování. Dále pak prospěšnost "Fair trade" programu, jeho perspektivy a možnosti "Fair trade" v ČR. V praktické části je vyhodnocen průzkum na základě písemných standardizovaných dotazníků. Na dotazník odpovědělo 207 respondentů.
Key words:
káva, dotazník, fair trade

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..