Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení ve výsadbách okrasných školek
Autor: Ing. Petr Zahraj
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení ve výsadbách okrasných školek
Abstrakt:Tato diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení zaplevelení kulturních rostlin pěstovaných v okrasných školkách. Vyhodnocení bylo provedeno v zahradnickém podniku v Albrechticích u Českého Těšína v roce 2008, 2009 a 2010. Plevele byly počítány na ploše 1 m2 ve výsadbě Thuja occidentalis 'Smaragd'. Sledována byla kontejnerová výsadba a výsadba ve volné půdě. Nejčastějšími plevely v kontejnerové výsadbě byly druhy: Salix caprea, Poa annua, Sagina procumbens a Stellaria media. Nejčastějšími plevely ve výsadbě ve volné půdě byly druhy: Poa annua, Teraxacum officinale, Plantago major, Epilobium hirsutum a Sonchus asper.
Kľúčové slová:plevele, volná půda, Thuja occidentalis, výsadba, kontejner

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..