Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení ve výsadbách okrasných školek
Autor: Ing. Petr Zahraj
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení ve výsadbách okrasných školek
Abstrakt:Tato diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení zaplevelení kulturních rostlin pěstovaných v okrasných školkách. Vyhodnocení bylo provedeno v zahradnickém podniku v Albrechticích u Českého Těšína v roce 2008, 2009 a 2010. Plevele byly počítány na ploše 1 m2 ve výsadbě Thuja occidentalis 'Smaragd'. Sledována byla kontejnerová výsadba a výsadba ve volné půdě. Nejčastějšími plevely v kontejnerové výsadbě byly druhy: Salix caprea, Poa annua, Sagina procumbens a Stellaria media. Nejčastějšími plevely ve výsadbě ve volné půdě byly druhy: Poa annua, Teraxacum officinale, Plantago major, Epilobium hirsutum a Sonchus asper.
Klíčová slova:plevele, volná půda, Thuja occidentalis, výsadba, kontejner

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..