Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Assessment of actual weed spectrum in ornamental nursery-gardens
Written by (author): Ing. Petr Zahraj
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení ve výsadbách okrasných školek
Summary:Tato diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení zaplevelení kulturních rostlin pěstovaných v okrasných školkách. Vyhodnocení bylo provedeno v zahradnickém podniku v Albrechticích u Českého Těšína v roce 2008, 2009 a 2010. Plevele byly počítány na ploše 1 m2 ve výsadbě Thuja occidentalis 'Smaragd'. Sledována byla kontejnerová výsadba a výsadba ve volné půdě. Nejčastějšími plevely v kontejnerové výsadbě byly druhy: Salix caprea, Poa annua, Sagina procumbens a Stellaria media. Nejčastějšími plevely ve výsadbě ve volné půdě byly druhy: Poa annua, Teraxacum officinale, Plantago major, Epilobium hirsutum a Sonchus asper.
Key words:plevele, volná půda, Thuja occidentalis, výsadba, kontejner

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..