Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Druhové složení plevelů ovocných sadů a jejich vývoj v průběhu vegetace
Autor: Ing. Marcela Bártová
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Druhové složení plevelů ovocných sadů a jejich vývoj v průběhu vegetace
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit druhové složení plevelů ve vybraném ovocném sadu během vegetace. Vybraný ovocný sad patří Zemědělskému družstvu Dolany u Jaroměře v Královéhradeckém kraji. Pozorování byla provedena na dvou stanovištích a to v meziřadí a v příkmenném pásu v roce 2010. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno pomocí fytocenologických snímků a to ve třech termínech na jaře, v létě a na podzim. Výsledky sledování byly statisticky zpracovány analýzou DCA a CCA. Celkově bylo v sadu nalezeno 44 druhů rostlin. Nejvyšší pokryvnosti dosáhly Lolium perence, Poa annua, Taraxacum officinale, Trifolium repens. Nejčastějšími druhy plevelů v meziřadí byly: Trifolium pratense, Lolium perenne, Plantago lanceolata, Poa annua, Saxifraga granulata, Carex hirta, Cirsium arvense, Alopecurus pratensis, Achillea millefolium, Taraxacum officinale, Trifolium repens, Plantago media. V příkmenném pásu se nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Lamium purpureum, Hieracium pilosella, Lolium perenne, Festuca rubra, Saxifraga granulata, Stellaria media, Stellaria media, Taraxacum officinale.
Kľúčové slová:plevel, ovocný sad, jabloně

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..