Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Druhové složení plevelů ovocných sadů a jejich vývoj v průběhu vegetace
Autor: Ing. Marcela Bártová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Druhové složení plevelů ovocných sadů a jejich vývoj v průběhu vegetace
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit druhové složení plevelů ve vybraném ovocném sadu během vegetace. Vybraný ovocný sad patří Zemědělskému družstvu Dolany u Jaroměře v Královéhradeckém kraji. Pozorování byla provedena na dvou stanovištích a to v meziřadí a v příkmenném pásu v roce 2010. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno pomocí fytocenologických snímků a to ve třech termínech na jaře, v létě a na podzim. Výsledky sledování byly statisticky zpracovány analýzou DCA a CCA. Celkově bylo v sadu nalezeno 44 druhů rostlin. Nejvyšší pokryvnosti dosáhly Lolium perence, Poa annua, Taraxacum officinale, Trifolium repens. Nejčastějšími druhy plevelů v meziřadí byly: Trifolium pratense, Lolium perenne, Plantago lanceolata, Poa annua, Saxifraga granulata, Carex hirta, Cirsium arvense, Alopecurus pratensis, Achillea millefolium, Taraxacum officinale, Trifolium repens, Plantago media. V příkmenném pásu se nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Lamium purpureum, Hieracium pilosella, Lolium perenne, Festuca rubra, Saxifraga granulata, Stellaria media, Stellaria media, Taraxacum officinale.
Klíčová slova:plevel, ovocný sad, jabloně

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..