Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Possibilities of the organic market
Written by (author): Lenka Pešková
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Alena Ježková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Možnosti uplatnění biopotravin na trhu
Summary:Bakalářská práce na téma "Možnosti uplatnění biopotravin na trhu". Zabývá se biopotravinami, ekologickým zemědělstvím a senzorickou analýzou. Práce se dále zabývá zvyklostmi a možnostmi v nakupování spotřebitelů. Zjišťování probíhalo pomocí dotazníkového šetření. Dotazník vyplnilo 200 respondentů. Součástí mojí práce je senzorické hodnocení loveckých salámů studenty Mendelovy univerzity v Brně.
Key words:biopotraviny, dotazník, senzorická analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..