Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 

     Výuka
     
Projekty     Publikace
     
Stáže
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Monitoring vztahů vybraných druhů hmyzu a plevelů
Autor:
Bc. Pavel Šinkyřík
Pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:
Ing. Hana Šuláková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Monitoring vztahů vybraných druhů hmyzu a plevelů
Abstrakt:
Cílem této práce bylo provést monitorování vztahů mezi vybranými druhy hmyzu a plevelnými rostlinami, prostřednictvím fotografické dokumentace. Monitoring probíhal na místech s hojným výskytem plevelných rostlin, na rumištích, okrajích cest a polí a na soukromé zahradě. Pozorování probíhalo od poloviny června do poloviny září, v 15 termínech. Součástí práce je determinace nalezených druhů hmyzu. Celkem jsem pozoroval na 14 druzích plevelů, 26 druhů hmyzu spadající do 6 řádů. Mezi pozorovanými vztahy převládala herbivorie.
Klíčová slova:
plevele, vztahy, hmyz

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..