Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

     
Lesson     Projects     Publications     
     Supervised theses          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Monitoring of relations between selected genus of insects and weeds
Written by (author): Bc. Pavel Šinkyřík
Department:
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor:
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Hana Šuláková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Monitoring vztahů vybraných druhů hmyzu a plevelů
Summary:Cílem této práce bylo provést monitorování vztahů mezi vybranými druhy hmyzu a plevelnými rostlinami, prostřednictvím fotografické dokumentace. Monitoring probíhal na místech s hojným výskytem plevelných rostlin, na rumištích, okrajích cest a polí a na soukromé zahradě. Pozorování probíhalo od poloviny června do poloviny září, v 15 termínech. Součástí práce je determinace nalezených druhů hmyzu. Celkem jsem pozoroval na 14 druzích plevelů, 26 druhů hmyzu spadající do 6 řádů. Mezi pozorovanými vztahy převládala herbivorie.
Key words:
plevele, vztahy, hmyz

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..