Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vliv zpracování půdy na aktuální zaplevelení ozimé pšenice
Autor: Ing. Martin Dočkalík
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vliv zpracování půdy na aktuální zaplevelení ozimé pšenice
Abstrakt:Tato bakalářská práce je zaměřena na zjištění vlivu zpracování půdy na aktuální za-plevelení pšenice ozimé. Pokus byl proveden v roce 2011 na školním parcelách v Žab-čicích v kukuřičné výrobní oblasti. Jednotlivé varianty se rozdělovaly dle způsobu zpra-cování půdy a předplodiny. Předplodinou byla pšenice ozimá pěstovaná v monokultuře, jetel luční v Norfolkském osevním postupu, vojtěška setá a kukuřice na siláž v sedmi-honném osevním postupu. Při minimalizační způsobu s hloubkou zpracování půdy do 5 cm nebyl zjištěn rozdíl od tradiční způsobu zpracování půdy. Většího vlivu bylo zjištěno u předplodin, kdy získané údaje byly vyhodnoceny mnohorozměrnou analýzou eko-logických dat. Ve výsledcích je uvedeno, že největší zaplevelení je možné v monokultu-ře pšenice ozimé, kde dominujícím druhem je svízel přítula a naopak nejmenší zapleve-lení pšenice ozimé je po jetelovinách, hlavně tedy vojtěšce seté.
Kľúčové slová:zpracování půdy, pšenice ozimá, předplodina, zaplevelení

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..