Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vliv zpracování půdy na aktuální zaplevelení ozimé pšenice
Autor: Ing. Martin Dočkalík
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv zpracování půdy na aktuální zaplevelení ozimé pšenice
Abstrakt:Tato bakalářská práce je zaměřena na zjištění vlivu zpracování půdy na aktuální za-plevelení pšenice ozimé. Pokus byl proveden v roce 2011 na školním parcelách v Žab-čicích v kukuřičné výrobní oblasti. Jednotlivé varianty se rozdělovaly dle způsobu zpra-cování půdy a předplodiny. Předplodinou byla pšenice ozimá pěstovaná v monokultuře, jetel luční v Norfolkském osevním postupu, vojtěška setá a kukuřice na siláž v sedmi-honném osevním postupu. Při minimalizační způsobu s hloubkou zpracování půdy do 5 cm nebyl zjištěn rozdíl od tradiční způsobu zpracování půdy. Většího vlivu bylo zjištěno u předplodin, kdy získané údaje byly vyhodnoceny mnohorozměrnou analýzou eko-logických dat. Ve výsledcích je uvedeno, že největší zaplevelení je možné v monokultu-ře pšenice ozimé, kde dominujícím druhem je svízel přítula a naopak nejmenší zapleve-lení pšenice ozimé je po jetelovinách, hlavně tedy vojtěšce seté.
Klíčová slova:zpracování půdy, pšenice ozimá, předplodina, zaplevelení

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..