Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Effect of tillage on the current weed infestation of winter wheat
Written by (author): Ing. Martin Dočkalík
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv zpracování půdy na aktuální zaplevelení ozimé pšenice
Summary:Tato bakalářská práce je zaměřena na zjištění vlivu zpracování půdy na aktuální za-plevelení pšenice ozimé. Pokus byl proveden v roce 2011 na školním parcelách v Žab-čicích v kukuřičné výrobní oblasti. Jednotlivé varianty se rozdělovaly dle způsobu zpra-cování půdy a předplodiny. Předplodinou byla pšenice ozimá pěstovaná v monokultuře, jetel luční v Norfolkském osevním postupu, vojtěška setá a kukuřice na siláž v sedmi-honném osevním postupu. Při minimalizační způsobu s hloubkou zpracování půdy do 5 cm nebyl zjištěn rozdíl od tradiční způsobu zpracování půdy. Většího vlivu bylo zjištěno u předplodin, kdy získané údaje byly vyhodnoceny mnohorozměrnou analýzou eko-logických dat. Ve výsledcích je uvedeno, že největší zaplevelení je možné v monokultu-ře pšenice ozimé, kde dominujícím druhem je svízel přítula a naopak nejmenší zapleve-lení pšenice ozimé je po jetelovinách, hlavně tedy vojtěšce seté.
Key words:zpracování půdy, pšenice ozimá, předplodina, zaplevelení

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..