Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Druhové složení plevelů na městských komunikacích
Autor: Bc. Jana Trnková
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Druhové složení plevelů na městských komunikacích
Abstrakt:Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocování zastoupení jednotlivých plevelných druhů na městských komunikacích v městečku Březová nad Svitavou. Vyhodnocování plevelných druhů probíhalo na třech různých typech městských komunikací. Celkem se tedy jednalo o 24 stanovišť, z toho chodníky zaujímají 8 stanovišť, silnice 10 stanovišť a ostatní zpevněné komunikace zbývajících 6 hodnocených stanovišť. Po dobu sledování bylo na jednotlivých stanovištích identifikováno 31 rostlinných druhů. K nejčastěji vyskytovaným druhům na chodníkových stanovištích patřily tyto druhy: Bryophyta, Poa annua, Sagina procumbens a Taraxacum officinale. Na silničních plochách se nejčastěji vyskytovaly tyto plevelné druhy: Poa annua, Elytrigium repens, Bryophyta, Polygonum arenastrum. Nejčastějšími vyskytujícími druhy na ostatních zpevněných stanovištích byly: Polygonum arenastrum, Poa pratensis, Bryophyta, Traxacum officinale a Poa annua.
Kľúčové slová:plevele, chodník, silnice

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..