Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Druhové složení plevelů na městských komunikacích
Autor: Bc. Jana Trnková
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Druhové složení plevelů na městských komunikacích
Abstrakt:Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocování zastoupení jednotlivých plevelných druhů na městských komunikacích v městečku Březová nad Svitavou. Vyhodnocování plevelných druhů probíhalo na třech různých typech městských komunikací. Celkem se tedy jednalo o 24 stanovišť, z toho chodníky zaujímají 8 stanovišť, silnice 10 stanovišť a ostatní zpevněné komunikace zbývajících 6 hodnocených stanovišť. Po dobu sledování bylo na jednotlivých stanovištích identifikováno 31 rostlinných druhů. K nejčastěji vyskytovaným druhům na chodníkových stanovištích patřily tyto druhy: Bryophyta, Poa annua, Sagina procumbens a Taraxacum officinale. Na silničních plochách se nejčastěji vyskytovaly tyto plevelné druhy: Poa annua, Elytrigium repens, Bryophyta, Polygonum arenastrum. Nejčastějšími vyskytujícími druhy na ostatních zpevněných stanovištích byly: Polygonum arenastrum, Poa pratensis, Bryophyta, Traxacum officinale a Poa annua.
Klíčová slova:plevele, chodník, silnice

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..