Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Weed structure of city communications
Written by (author): Bc. Jana Trnková
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Druhové složení plevelů na městských komunikacích
Summary:Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocování zastoupení jednotlivých plevelných druhů na městských komunikacích v městečku Březová nad Svitavou. Vyhodnocování plevelných druhů probíhalo na třech různých typech městských komunikací. Celkem se tedy jednalo o 24 stanovišť, z toho chodníky zaujímají 8 stanovišť, silnice 10 stanovišť a ostatní zpevněné komunikace zbývajících 6 hodnocených stanovišť. Po dobu sledování bylo na jednotlivých stanovištích identifikováno 31 rostlinných druhů. K nejčastěji vyskytovaným druhům na chodníkových stanovištích patřily tyto druhy: Bryophyta, Poa annua, Sagina procumbens a Taraxacum officinale. Na silničních plochách se nejčastěji vyskytovaly tyto plevelné druhy: Poa annua, Elytrigium repens, Bryophyta, Polygonum arenastrum. Nejčastějšími vyskytujícími druhy na ostatních zpevněných stanovištích byly: Polygonum arenastrum, Poa pratensis, Bryophyta, Traxacum officinale a Poa annua.
Key words:plevele, chodník, silnice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..