Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Druhové složení plevelů na železnici
Autor: Ing. Stanislava Navrátilová
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Druhové složení plevelů na železnici
Abstrakt:Cílem této práce bylo vyhodnotit druhové složení plevelů na vybraném úseku železniční tratě mezi zastávkami Brno - Řečkovice a Česká. Pozorování bylo prováděno na dvaceti místech, a to jak na náspu, tak v kolejišti. Vegetace byla vyhodnocena pomocí fytocenologických snímků. Hodnocení probíhalo ve dvou měsících (červenec -- srpen) roku 2011. Sledování bylo statisticky zpracováno analýzami DCA a CCA. Na železnici bylo celkem naleznuto 41 druhů rostlin. Nejvyšší pokryvnosti dosáhly Solidago canadensis L., Urtica dioica L., Lolium perenne L. V kolejišti se nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Lolium perenne L., Aegopodium podagraria L., Artemisia vulgaris L., Stellaria media (L.) VILL., Achillea millefolium L. Na náspu se nejčastěji objevovaly tyto druhy plevelů: Urtica dioica L., Solidago canadensis L. Helianthus tuberosus L., Fragaria vesca L., Hypericum perforatum L. nebo Plantago lanceolata L.
Kľúčové slová:železnice, plevele, pokryvnost

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..