Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Druhové složení plevelů na železnici
Autor: Ing. Stanislava Navrátilová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Druhové složení plevelů na železnici
Abstrakt:Cílem této práce bylo vyhodnotit druhové složení plevelů na vybraném úseku železniční tratě mezi zastávkami Brno - Řečkovice a Česká. Pozorování bylo prováděno na dvaceti místech, a to jak na náspu, tak v kolejišti. Vegetace byla vyhodnocena pomocí fytocenologických snímků. Hodnocení probíhalo ve dvou měsících (červenec -- srpen) roku 2011. Sledování bylo statisticky zpracováno analýzami DCA a CCA. Na železnici bylo celkem naleznuto 41 druhů rostlin. Nejvyšší pokryvnosti dosáhly Solidago canadensis L., Urtica dioica L., Lolium perenne L. V kolejišti se nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Lolium perenne L., Aegopodium podagraria L., Artemisia vulgaris L., Stellaria media (L.) VILL., Achillea millefolium L. Na náspu se nejčastěji objevovaly tyto druhy plevelů: Urtica dioica L., Solidago canadensis L. Helianthus tuberosus L., Fragaria vesca L., Hypericum perforatum L. nebo Plantago lanceolata L.
Klíčová slova:železnice, plevele, pokryvnost

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..