Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Species structure of weeds on railway
Written by (author): Ing. Stanislava Navrátilová
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Druhové složení plevelů na železnici
Summary:Cílem této práce bylo vyhodnotit druhové složení plevelů na vybraném úseku železniční tratě mezi zastávkami Brno - Řečkovice a Česká. Pozorování bylo prováděno na dvaceti místech, a to jak na náspu, tak v kolejišti. Vegetace byla vyhodnocena pomocí fytocenologických snímků. Hodnocení probíhalo ve dvou měsících (červenec -- srpen) roku 2011. Sledování bylo statisticky zpracováno analýzami DCA a CCA. Na železnici bylo celkem naleznuto 41 druhů rostlin. Nejvyšší pokryvnosti dosáhly Solidago canadensis L., Urtica dioica L., Lolium perenne L. V kolejišti se nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Lolium perenne L., Aegopodium podagraria L., Artemisia vulgaris L., Stellaria media (L.) VILL., Achillea millefolium L. Na náspu se nejčastěji objevovaly tyto druhy plevelů: Urtica dioica L., Solidago canadensis L. Helianthus tuberosus L., Fragaria vesca L., Hypericum perforatum L. nebo Plantago lanceolata L.
Key words:železnice, plevele, pokryvnost

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..