Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vliv střídání plodin na druhovou diverzitu plevelů
Autor: Ing. Gréta Dvořáčková
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vliv střídání plodin na druhovou diverzitu plevelů
Abstrakt:Cílem této práce je vyhodnocení druhové diverzity plevelů v jarním ječmenu na jednotlivých variantách střídání plodin. Vyhodnocení bylo provedeno na polním pokusu v Žabčicích. Bylo použity 3 varianty osevních postupů. Zjištěné výsledky byly zpracovány analýzou CCA (Canonical Correspondence Analysis). Na variantě s monokulturou jarního ječmene se vyskytovaly především druhy: Avena fatua, Stellaria media, Cirsium arvense, Microrrhinum minus, Silene noctiflora, Fallopia convolvulus, Sonchus oleraceus, Persicaria lapathifolia. Na druhé variantě s Norfolským osevním postupem se vyskytovaly druhy: Viola arvensis, Lamium amplexicaule, Polygonum aviculare, Trifolium pretense. Třetí skupina plevelů se především vyskytovala na variantě, kde byl použit 5-honný osevní postup a jsou to druhy: Chenopodium album, Thlaspi arvense, Fumaria officinalis, Carthamus tinctorius.
Kľúčové slová:druhová diverzita, plevele, jarní ječmen, osevní postup

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..