Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vliv střídání plodin na druhovou diverzitu plevelů
Autor: Ing. Gréta Dvořáčková
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv střídání plodin na druhovou diverzitu plevelů
Abstrakt:Cílem této práce je vyhodnocení druhové diverzity plevelů v jarním ječmenu na jednotlivých variantách střídání plodin. Vyhodnocení bylo provedeno na polním pokusu v Žabčicích. Bylo použity 3 varianty osevních postupů. Zjištěné výsledky byly zpracovány analýzou CCA (Canonical Correspondence Analysis). Na variantě s monokulturou jarního ječmene se vyskytovaly především druhy: Avena fatua, Stellaria media, Cirsium arvense, Microrrhinum minus, Silene noctiflora, Fallopia convolvulus, Sonchus oleraceus, Persicaria lapathifolia. Na druhé variantě s Norfolským osevním postupem se vyskytovaly druhy: Viola arvensis, Lamium amplexicaule, Polygonum aviculare, Trifolium pretense. Třetí skupina plevelů se především vyskytovala na variantě, kde byl použit 5-honný osevní postup a jsou to druhy: Chenopodium album, Thlaspi arvense, Fumaria officinalis, Carthamus tinctorius.
Klíčová slova:druhová diverzita, plevele, jarní ječmen, osevní postup

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..