Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Influence of crop rotation on weed species diversity
Written by (author): Ing. Gréta Dvořáčková
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv střídání plodin na druhovou diverzitu plevelů
Summary:Cílem této práce je vyhodnocení druhové diverzity plevelů v jarním ječmenu na jednotlivých variantách střídání plodin. Vyhodnocení bylo provedeno na polním pokusu v Žabčicích. Bylo použity 3 varianty osevních postupů. Zjištěné výsledky byly zpracovány analýzou CCA (Canonical Correspondence Analysis). Na variantě s monokulturou jarního ječmene se vyskytovaly především druhy: Avena fatua, Stellaria media, Cirsium arvense, Microrrhinum minus, Silene noctiflora, Fallopia convolvulus, Sonchus oleraceus, Persicaria lapathifolia. Na druhé variantě s Norfolským osevním postupem se vyskytovaly druhy: Viola arvensis, Lamium amplexicaule, Polygonum aviculare, Trifolium pretense. Třetí skupina plevelů se především vyskytovala na variantě, kde byl použit 5-honný osevní postup a jsou to druhy: Chenopodium album, Thlaspi arvense, Fumaria officinalis, Carthamus tinctorius.
Key words:druhová diverzita, plevele, jarní ječmen, osevní postup

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..