Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Stanovení aktuálního zaplevelení vybraných polních plodin
Autor: Ing. František Hlavica
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Stanovení aktuálního zaplevelení vybraných polních plodin
Abstrakt:Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení zaplevelení pozemků Zemědělského družstva "Kelečsko". Sledování probíhalo v porostech ozimé řepky a ozimé pšenice. Zaplevelení bylo stanoveno početní metodou. Výsledky byly statisticky zpracovány redundanční analýzou RDA (redundancy analysis, RDA). Celkem bylo na sledovaných pozemcích nalezeno 23 druhů plevelů. V ozimé řepce se nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Thlaspi arvense, Capsella bursa pastoris, Veronica spp., Viola arvensis a vzešlé sklizňové ztráty předplodiny (Triticum aestivum, Hordeum vulgare). V ozimé pšenici se nejvíc vyskytoval Galium aparine, Cirsium arvense, Veronica spp., Rumex obtusifolius. V porostu ozimé řepky bylo zaznamenáno vyšší zaplevelení než v porostu ozimé pšenice a to skoro dvojnásobné.
Právní doložka:Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana AF Mendlovy univerzity v Brně.
Klíčová slova:plevele, redundanční analýza , ozimá řepka, ozimá pšenice

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..