Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty
     
Výuka     Projekty
     
Publikace     
     Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Podmínky produkce a uplatnění plodin v rámci programu „fair trade“
Autor:
Ing. Petra Procházková
Pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:
Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Podmínky produkce a uplatnění plodin v rámci programu „fair trade“
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma "Podmínky produkce a uplatnění plodin v rámci programu "fair trade" se zabývá obecně konceptem spravedlivého obchodu, zejména jaké jsou jeho cíle a zásady. Dále se zaměřuje na způsoby pěstování fairtrade banánů. Prostřednictvím dotazníkového šetření se u veřejnosti zjišťovala informovanost o tomto programu a spotřebitelské zvyklosti při nákupu ovoce a fairtrade produktů. Na základě výsledků z dotazníkového šetření jsou navrženy možnosti lepšího uplatnění fairtrade produktů. Na dotazník odpovědělo 150 lidí.
Klíčová slova:
fair trade, banány, dotazník

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..