Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vyhodnocení složení plevelů na pozemcích vybraného zemědělského podniku
Autor: Ing. Eva Srnová
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vyhodnocení složení plevelů na pozemcích vybraného zemědělského podniku
Abstrakt:Cílem práce bylo zjistit aktuální zaplevelení pozemků a plodin v zemědělském podniku Dagmar Srnová -- KLIMEŠ & SRNA statek Mirošov, který hospodaří na Českomoravské vrchovině v okresu Žďár nad Sázavou. Z celkové výměry orné půdy podniku bylo sledováno 89 % pozemků, na nichž byly pěstovány plodiny pšenice ozimá, ječmen jarní, oves setý, řepka ozimá, hrách setý, kukuřice setá a jetel luční. Zaplevelení bylo zjišťováno početní metodou, tj. na pozemku byla rovnoměrně stanovena místa o velikosti 1 m2, na kterých se určily druhy plevelů a zjistila jejich frekvence. Nejvíce zaplevelenou plodinou pak byla řepka ozimá, nejméně kukuřice setá. Intenzita zaplevelení pozemků odpovídá zaplevelení plodin. Z potenciálně nebezpečných plevelů byly identifikovány druhy violka rolní, lipnice roční, opletka obecná, chundelka metlice, pcháč rolní, pýr plazivý, svízel přítula, šťovík tupolistý.
Kľúčové slová:plevele, plodiny, zaplevelení

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..