Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 

Kontakty
     
Výuka
     
Projekty     
     
Stáže
     
Vedené práce
     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnocení složení plevelů na pozemcích vybraného zemědělského podniku
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Vyhodnocení složení plevelů na pozemcích vybraného zemědělského podniku
Abstrakt:Cílem práce bylo zjistit aktuální zaplevelení pozemků a plodin v zemědělském podniku Dagmar Srnová -- KLIMEŠ & SRNA statek Mirošov, který hospodaří na Českomoravské vrchovině v okresu Žďár nad Sázavou. Z celkové výměry orné půdy podniku bylo sledováno 89 % pozemků, na nichž byly pěstovány plodiny pšenice ozimá, ječmen jarní, oves setý, řepka ozimá, hrách setý, kukuřice setá a jetel luční. Zaplevelení bylo zjišťováno početní metodou, tj. na pozemku byla rovnoměrně stanovena místa o velikosti 1 m2, na kterých se určily druhy plevelů a zjistila jejich frekvence. Nejvíce zaplevelenou plodinou pak byla řepka ozimá, nejméně kukuřice setá. Intenzita zaplevelení pozemků odpovídá zaplevelení plodin. Z potenciálně nebezpečných plevelů byly identifikovány druhy violka rolní, lipnice roční, opletka obecná, chundelka metlice, pcháč rolní, pýr plazivý, svízel přítula, šťovík tupolistý.
Klíčová slova:
plevele, plodiny, zaplevelení

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..