Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of weed infestation in fields of a selected farm
Written by (author): Ing. Eva Srnová
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení složení plevelů na pozemcích vybraného zemědělského podniku
Summary:Cílem práce bylo zjistit aktuální zaplevelení pozemků a plodin v zemědělském podniku Dagmar Srnová -- KLIMEŠ & SRNA statek Mirošov, který hospodaří na Českomoravské vrchovině v okresu Žďár nad Sázavou. Z celkové výměry orné půdy podniku bylo sledováno 89 % pozemků, na nichž byly pěstovány plodiny pšenice ozimá, ječmen jarní, oves setý, řepka ozimá, hrách setý, kukuřice setá a jetel luční. Zaplevelení bylo zjišťováno početní metodou, tj. na pozemku byla rovnoměrně stanovena místa o velikosti 1 m2, na kterých se určily druhy plevelů a zjistila jejich frekvence. Nejvíce zaplevelenou plodinou pak byla řepka ozimá, nejméně kukuřice setá. Intenzita zaplevelení pozemků odpovídá zaplevelení plodin. Z potenciálně nebezpečných plevelů byly identifikovány druhy violka rolní, lipnice roční, opletka obecná, chundelka metlice, pcháč rolní, pýr plazivý, svízel přítula, šťovík tupolistý.
Key words:plevele, plodiny, zaplevelení

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..