Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů v polních plodinách
Autor: Ing. Kristýna Pártlová
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů v polních plodinách
Abstrakt:Obsahem diplomové práce bylo vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraných kulturních plodinách v zemědělském podniku Posázaví s.r.o. v kraji Vysočina. Zaplevelení bylo vyhodnocováno pomocí fytocenologických snímků (procentuálním zastoupením) v ječmeni jarním, pšenici ozimé, kukuřici a v řepce ozimé. V každé plodině bylo vybráno 10 fytocenologických snímků. Výsledky byly statisticky zpracovány mnohorozměrnou analýzou ekologických dat. Podle výsledků se v ječmeni jarním nejvíce vyskytoval heřmánkovec nevonný Matricaria inodora, pýr plazivý Elytrigia repens a sléz přehlížený Malva negleta. V pšenici ozimé byl nejvíce zastoupeným plevelem pýr plazivý Elytrigia repens, kokoška pastuší tobolka Capsela bursa -- pastorka a jetel luční Trifolium pretense. Heřmánkovec nevonný Matricaria inodora, kakost maličký Geranium pussilum a hluchavka nachová Lamium purpurem se nejvíce vyskytovaly v kukuřici. V řepce byl nejčastějším druhem šťovík kadeřavý Rumex crispus, violka rolní Viola ervensis a pcháč oset Cirsium arvense.
Kľúčové slová:plodiny, plevel, fytocenologické snímky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..