Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

Contacts
     
Lesson
     
Projects
     
     
Placements
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation of species structure of weeds in field crops
Written by (author):
Department:
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor:
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vyhodnocení druhového složení plevelů v polních plodinách
Summary:
Obsahem diplomové práce bylo vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraných kulturních plodinách v zemědělském podniku Posázaví s.r.o. v kraji Vysočina. Zaplevelení bylo vyhodnocováno pomocí fytocenologických snímků (procentuálním zastoupením) v ječmeni jarním, pšenici ozimé, kukuřici a v řepce ozimé. V každé plodině bylo vybráno 10 fytocenologických snímků. Výsledky byly statisticky zpracovány mnohorozměrnou analýzou ekologických dat. Podle výsledků se v ječmeni jarním nejvíce vyskytoval heřmánkovec nevonný Matricaria inodora, pýr plazivý Elytrigia repens a sléz přehlížený Malva negleta. V pšenici ozimé byl nejvíce zastoupeným plevelem pýr plazivý Elytrigia repens, kokoška pastuší tobolka Capsela bursa -- pastorka a jetel luční Trifolium pretense. Heřmánkovec nevonný Matricaria inodora, kakost maličký Geranium pussilum a hluchavka nachová Lamium purpurem se nejvíce vyskytovaly v kukuřici. V řepce byl nejčastějším druhem šťovík kadeřavý Rumex crispus, violka rolní Viola ervensis a pcháč oset Cirsium arvense.
Key words:
plodiny, plevel, fytocenologické snímky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..