Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 

Kontakty
     
     
     Publikace     
Stáže
     
Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Vyhodnocení druhového složení plevelů v polních plodinách
Autor:
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Vyhodnocení druhového složení plevelů v polních plodinách
Abstrakt:
Obsahem diplomové práce bylo vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraných kulturních plodinách v zemědělském podniku Posázaví s.r.o. v kraji Vysočina. Zaplevelení bylo vyhodnocováno pomocí fytocenologických snímků (procentuálním zastoupením) v ječmeni jarním, pšenici ozimé, kukuřici a v řepce ozimé. V každé plodině bylo vybráno 10 fytocenologických snímků. Výsledky byly statisticky zpracovány mnohorozměrnou analýzou ekologických dat. Podle výsledků se v ječmeni jarním nejvíce vyskytoval heřmánkovec nevonný Matricaria inodora, pýr plazivý Elytrigia repens a sléz přehlížený Malva negleta. V pšenici ozimé byl nejvíce zastoupeným plevelem pýr plazivý Elytrigia repens, kokoška pastuší tobolka Capsela bursa -- pastorka a jetel luční Trifolium pretense. Heřmánkovec nevonný Matricaria inodora, kakost maličký Geranium pussilum a hluchavka nachová Lamium purpurem se nejvíce vyskytovaly v kukuřici. V řepce byl nejčastějším druhem šťovík kadeřavý Rumex crispus, violka rolní Viola ervensis a pcháč oset Cirsium arvense.
Klíčová slova:plodiny, plevel, fytocenologické snímky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..