Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Stanovení druhové diverzity plevelů ve vybraných polních plodinách
Autor: Ing. Dagmar Jedličková
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Stanovení druhové diverzity plevelů ve vybraných polních plodinách
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo vyhodnocení druhové diverzity v jednotlivých pěstovaných plodinách. Také úkolem bylo sledování stavu zaplevelení na pozemcích vybraného podniku. Stanovení druhové rozmanitosti plevelných společenstev bylo provedeno v následujících plodinách: pšenice ozimá, ječmen ozimý a ozimá řepka. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno pomocí početní metody. V pšenici ozimé se nacházelo celkem 13 různých druhů plevelů, přičemž nejčastějším byl svízel přítula (Galium aparine). V řepce ozimé bylo určeno 8 druhů plevelů a nejrozšířenějším byl merlík bílý (Chenopodium album). V ječmeni ozimém bylo 7 druhů plevelů a i zde převažoval svízel přítula (Galium aparine) nad ostatními druhy.
Klíčová slova:polní plevele, plodina, druhová diverzita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..