Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

     
     
Projects     Publications     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of weed spectrum diversity in chosen arable crops
Written by (author): Ing. Dagmar Jedličková
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:
Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Stanovení druhové diverzity plevelů ve vybraných polních plodinách
Summary:
Cílem této diplomové práce bylo vyhodnocení druhové diverzity v jednotlivých pěstovaných plodinách. Také úkolem bylo sledování stavu zaplevelení na pozemcích vybraného podniku. Stanovení druhové rozmanitosti plevelných společenstev bylo provedeno v následujících plodinách: pšenice ozimá, ječmen ozimý a ozimá řepka. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno pomocí početní metody. V pšenici ozimé se nacházelo celkem 13 různých druhů plevelů, přičemž nejčastějším byl svízel přítula (Galium aparine). V řepce ozimé bylo určeno 8 druhů plevelů a nejrozšířenějším byl merlík bílý (Chenopodium album). V ječmeni ozimém bylo 7 druhů plevelů a i zde převažoval svízel přítula (Galium aparine) nad ostatními druhy.
Key words:
polní plevele, plodina, druhová diverzita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Thesis appendicesErrataSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..