Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vliv rozdílného hospodaření se slámou na aktuální zaplevelení
Autor: Ing. Martin Pišťák
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vliv rozdílného hospodaření se slámou na aktuální zaplevelení
Abstrakt:Cílem této práce je vyhodnocení zaplevelení při rozdílném hospodaření se slámou. Vyhodnocení bylo provedeno na polním pokusu v Žabčicích, v dlouhodobé monokultuře ječmene jarního, který byl založen v roce 1970. Hospodaření se slámou bylo aplikováno ve 3 variantách a to pálení, odvoz a zaorávka slámy. Dále je v pokusu použito rozdílné hnojení dusíkem a to v dávkách 30 kg N.ha-1, 60 kg N.ha-1 a 90 kg N.ha-1. Zpracování půdy je prováděno ve dvou variantách a to minimalizačně a tradičně. Zjištěné výsledky byly zpracovány analýzami DCA (Detrended Correspondence Analysis) a CCA (Canonical Correspondence Analysis). Jen malá část plevelných druhů byla ovlivněna přímo hospodařením se slámou např.: Galium aparine, Silene noctiflora, Fallopia convolvulus, Persicaria lapathifolia atd. Ostatní plevelné druhy byly ovlivněny s největší pravděpodobností jinými faktory než hospodařením se slámou a to především rozdílným hnojením dusíkem a zpracováním půdy.
Kľúčové slová:plevele, ječmen jarní, hospodaření se slámou

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..